ATIK ISI GERİ KAZANIMI

Daha yaşanılabilir bir Dünya için,
Enerji kaynaklarının hızla tükenmekte olduğu günümüzde atık ısı enerjisi geri kazanım teknolojilerini uygulayarak hem enerji verimliliğini artırmak hem de CO2 emisyon değerlerini azaltmak adına atık ısı geri kazanımı faaliyetlerine büyük önem veriyoruz,

Proseslerimiz sonucu oluşan atık ısının geri kazanımını yaparak;
- Prosesimizde tekrar kullanarak hammaddelerin ön ısıtılması ve değirmenlerde öğütülen malzemelerin ısıtılmasını sağlıyoruz.
- Tesis içi ısınma ve banyoların sıcak su ihtiyacını sağlıyoruz.
- Atık Isı Geri Kazanım tesisimiz sayesinde elektrik enerjisi ihtiyacınız yaklaşık % 20-25'ini atık ısıdan sağlamaktayız.

2022 yılında yapılan Atık ısı Geri Kazanımı ile;
- 2600 TEP enerji tasarrufu sağlanmış,
- 13.000.000 kg Karbon tasarrufu sağlayarak Karbon ayak izimiz azaltılmıştır.

2023 yılı için;
4000 TEP enerji üretimi ve 20.000.000 kg karbon tasarrufu yapılması hedeflenmektedir.